תמונה לארוחות חמות לבתיםחלוקת ארוחת חמות לבתיםחלוקת ארוחת חמות לבתיםחלוקת ארוחת חמות לבתיםחלוקת ארוחת חמות לבתים - צוות מרחבים, רווחה, נהגי המועצה!חלוקת ארוחת חמות לבתים - צוות מרחבים, רווחה, נהגי המועצה!4חלוקת ארוחת חמות לבתים - צוות מרחבים, רווחה, נהגי המועצה!IMG_20200324_115811חלוקת ארוחת חמות לבתים - צוות מרחבים, רווחה, נהגי המועצה!חלוקת ארוחת חמות לבתים - צוות מרחבים, רווחה, נהגי המועצה!חלוקת ארוחות חמות לבתי הותיקיםחלוקת ארוחות חמות לבתי הותיקיםחלוקת ארוחות חמות לבתי הותיקיםחלוקת ארוחות חמות לבתי הותיקים על ידי צוות מרחבים בשתוף מחלקת הרווחה ונהגי המועצה בישובים הבדואיםחלוקת ארוחות חמות לבתי הותיקים על ידי צוות מרחבים בשתוף מחלקת הרווחה ונהגי המועצה בישובים הבדואיםחלוקת ארוחות חמות לבתי הותיקים על ידי צוות מרחבים בשתוף מחלקת הרווחה ונהגי המועצה בישובים הבדואיםחלוקת ארוחות חמות לבתי הותיקים על ידי צוות מרחבים בשתוף מחלקת הרווחה ונהגי המועצה בישובים הבדואיםחלוקת ארוחות חמות לבתי הותיקים על ידי צוות מרחבים בשתוף מחלקת הרווחה ונהגי המועצה בישובים הבדואיםחלוקת ארוחות חמות לבתי הותיקים על ידי צוות מרחבים בשתוף מחלקת הרווחה ונהגי המועצה בישובים הבדואיםחלוקת ארוחות חמות לבתי הותיקים על ידי צוות מרחבים בשתוף מחלקת הרווחה ונהגי המועצה בישובים הבדואיםחלוקת ארוחות חמות לבתי הותיקים על ידי צוות מרחבים בשתוף מחלקת הרווחה ונהגי המועצה בישובים הבדואיםחלוקת ארוחות חמות לבתי הותיקים על ידי צוות מרחבים בשתוף מחלקת הרווחה ונהגי המועצה בישובים הבדואיםחלוקת ארוחות חמות לבתי הותיקים על ידי צוות מרחבים בשתוף מחלקת הרווחה ונהגי המועצה בישובים הבדואיםחלוקת ארוחות חמות לבתי הותיקים על ידי צוות מרחבים בשתוף מחלקת הרווחה ונהגי המועצה בישובים הבדואיםחלוקת ארוחות חמות לבתי הותיקים על ידי צוות מרחבים בשתוף מחלקת הרווחה ונהגי המועצה בישובים הבדואיםחלוקת ארוחות חמות לבתי הותיקים על ידי צוות מרחבים בשתוף מחלקת הרווחה ונהגי המועצה בישובים הבדואיםחלוקת ארוחות חמות לבתי הותיקים על ידי צוות מרחבים בשתוף מחלקת הרווחה ונהגי המועצה בישובים הבדואיםחלוקת ארוחות חמות לבתי הותיקים על ידי צוות מרחבים בשתוף מחלקת הרווחה ונהגי המועצה בישובים הבדואיםחלוקת ארוחות חמות לבתי הותיקים על ידי צוות מרחבים בשתוף מחלקת הרווחה ונהגי המועצה בישובים הבדואים
עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: [email protected]