טיול לקירגיסטן באוגוסט 2019. שריינו את התאריך. לחץ לפרטים

ההרשמה לטיול קירגיסטאן, תפתח במהלך חודש ינואר. הודעה על מועד פתיחת ההרשמה תשלח מספר ימים לפני תחילתה.

מסמכים מצורפים להודעה זו:

עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: [email protected]