אנו מבקשים לא להביא לספריית מרחבים אנציקלופדיות. הספריה הינה לספרי קריאה בלבד.

דף הבית (12/03/2019 15:22)
עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: [email protected]