ניתן להצטרף לחוג ספרדית מתקדמים (אחה"צ) וערבית מתחילים (במסגרת מנוי בוקר) להרשמה נא לפנות לשרי.

דף הבית (05/03/2019 12:13)
עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: [email protected]