עמותת" כלאבלאב" ביסעור זקוקה למתנדבים

דף הבית (16/04/2019 19:08)
עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: [email protected]