יום לימוד רב דורי "סוגיות נבחרות במשנתו של קהלת"

דף הבית (18/02/2020 12:51)
בית הספר אסיף ועמותת מרחבים מזמינים אתכם ליום

עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: [email protected]