אירועים קרובים עמותת מרחבים - הצגה
היום: 7/7/2020 7:03:24 PM


לא נמצאו אירועים קרובים
עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: [email protected]