בהתאם לחוק אזרחים ותיקים זכאים להנחות מסוימות בארנונה בהתאם לקריטריונים שונים המפורטים באתר המועצה.

 
מצורף קישור לדף הקריטריונים להנחות   לחצו כאן

 

למידע נוסף:

מח' גבייה וארנונה