ביטול  קורס / חוג / טיול / הסעה יכנס לתוקפו רק לאחר הודעה בכתב בטופס ביטול השתתפות.

ניתן לבטל חוג שנתי:  

  • מיד לאחר תקופת ההתנסות = 2 מפגשים ראשונים
  • בסוף סמסטר א' , 31.01  בהודעה של חודש מראש

ניתן לבטל קורסים עיוניים בבוקר / ערב: מיד לאחר המפגש הראשון.  ממועד המפגש השני לא ניתן לבטל.

ניתן לבטל טיול: בהתאם לתנאים בתקנון הטיולים