כסיו של אדם שנפטר בלי להותיר אחריו צוואה, עוברים ליורשיו על פי דין. מיהם יורשים אלה, ומדוע חשוב לערוך צוואה אף על פי כן?

מרכז מידע רעות