משרדי עמותת מרחבים
04-9990314
052-3086897

מנהלה

פרטי יצירת קשר

מיכל חונן
מנכ"לית עמותת מרחבים

עדי קרואני
מזכירת העמותה

יוכי ויינשטיין
גזברית

שחר ניר
רכזת תפעול וכוח אדם


לימודים ופנאי

פרטי יצירת קשר

שרי רבון
מנהלת הקתדרה במשגב


ישובים

פרטי יצירת קשר

כנרת מלר
מנהלת תחום ישובים ותוכניות מקצועיות

נורית בכר קלי
רכזת "קהילה בקשר"

דרור ראוך
אב קהילה תכנית "קהילה בקשר"

נאדיה סואעד
אם קהילה תכנית "קהילה בקשר"

שירלי כורש
רכזת ותיקים מנוף

מיכל קציר
רכזת ותיקים יובלים

אסתר וינסטאוב
רכזת ותיקים טל אל


מועדון מופת

פרטי יצירת קשר

נורית בכר קלי
רכזת מועדון מופת

חנה דביר
מועדון מופת

רבקה שהם
מועדון מופת


מועדונים בדואים

פרטי יצירת קשר

יוסרא איברהים סואעד
מנהלת תחום פעילות בכפרים הבדואים

רחאב סואעד
רכזת מועדון נשים בסלמה ומועדון כמאנה

מלק עאידה
רכזת מועדון חוסניה,דמיידה,ראס אל עין

אחמד סואעד
רכז מועדון גברים סלאמה

חוסנייה סואעד
אם בית במועדון סלאמה וכמאנה

איברהים חוג'יראת
עוזר רכז מועדון דמיידה