שירות חדש לאזרחים ותיקים שתמונתם שמורה במאגר משרד התחבורה

מעתה ניתן להנפיק תעודה הנושאת תמונה. אם הנכם מעוניינים שהתעודה תונפק עבורכם בצירוף תמונתכם השמורה במאגר משרד התחבורה (אם ישנה), עליכם למלא טופס הסכמה באחת מן האפשרויות הבאות:

  1. יש למלא ולשלוח את הבקשה באמצעות טופס הסכמה מקוון.
  2. יש למלא את הספח בתחתית המכתב שנשלח אליכם לקראת הגיעכם לגיל פרישה ולשלוח את הספח בפקס 02-6547049 או סרוק בדואר אלקטרוני. אם אין ברשותכם ספח זה, ניתן לפנות לטלפון 02-6547025 בבקשה כי ישלח לביתכם בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין.
 
קישור לטופס מקוון לבקשה לקבלת תעודת אזרח וותיק

 

לפרטים נוספים לחצו כאן>>