אודות עמותת מרחבים

עמותת מרחבים הינה עמותה של המועצה האזורית משגב לתושבים הוותיקים של המועצה .

מטרת העמותה לקדם, לפתח ולספק מגוון נרחב של שירותים ופעילויות לתושבים הוותיקים, מתוך מטרה לאפשר להם המשך חיים פעילים בגיל המבוגר, במסגרת המועצה האזורית משגב וביישוביה.

מידע כללי על העמותה:

בשנים אלו עוברת משגב שינוי דמוגרפי ומעבר מקהילה צעירה יחסית והומוגנית לישובים רב דוריים בעלי מגוון. משגב הולכת ומזדקנת במהירות יחסית, בשל העובדה כי רוב הישובים במשגב נוסדו בשנות ה- 80 ע"י אוכלוסייה בעלת מאפייני גיל דומה.

בכדי להיענות לצרכים הצפויים ולהיערך להם מבעוד מועד נבנתה במשגב בשנת 2003 תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח שירותים לגיל השלישי. ובעקבותיה הוקמה עמותת מרחבים - לוותיקי משגב , שמטרה הייתה לקדם ולהוציא אל הפועל את התוכנית האסטרטגית. התוכנית בוצעה ובשנת 2018  אושרה במשגב תוכנית אסטרטגית חדשה "עדכון לתוכנית  האב לוותיקים".  התוכנית עוסקת  בתחומי החיים השונים של תושבי משגב הוותיקים בעשור הקרוב ובכלל והיא נועדה להסדיר ולבנות היערכות מחודשת במשגב, כמסגרת הוליסטית לחיי הוותיקים, מתוך ראיה כוללת ורב שנתית, עם ההבנה והכוונה כי יש להרחיב ולהתאים את התשתיות והשירותים הקיימים לוותיקים וכן להתרחב לתחומים חדשים.

מטרת עדכון תכנית האב הינה ליצור תשתית תכנונית רחבה ואופרטיבית, המספקת מענים כוללניים לצרכים של הוותיקים ובני משפחתם. המנגישה שירותים הניתנים על ידי המועצה ובישובים, בתחומים  הפיזיים, החברתיים, הבריאותיים, הכלכליים, והרוחניים באופן הלוקח  בחשבון את כל הרצפים הגאוגרפים, הפיזיים והתפקודיים ותוך איגום משאבים של משרדי הממשלה, קופות החולים, כלל גופי ומחלקות המועצה והישובים.

כל זאת מתוך הכרה וכבוד לידע, לעשייה ולניסיון שצברו הוותיקים, וכדי לבנות על בסיס הידע הרב שנצבר בידינו עתיד ראוי ומכובד עבורם ביישובי משגב, בקהילה רב דורית המעניקה תחושת שייכות וסולידריות .

               חזון האזרחות הוותיקה במשגב

ותיקי משגב חיים בלב קהילה רב דורית צומחת ומתפתחת המהווה בית חם עבורם ועבור הדורות הבאים.
קהילת משגב משמרת את ערכי העבר, מעניקה לכלל ותיקיה סביבת חיים בריאה, בטוחה ונגישה.
קהילה המאפשרת שירותיים איכותיים, תחושת שייכות וחיוניות, אופק להתפתחות ולתרומה אישית,
לעשייה משמעותית ולפעילות עשירה,כל זאת מתוך רחשי כבוד, הערכה והוקרה עמוקים לוותיקיה.

תחומי פעילות העמותה:

  • גיבוש מדיניות לטיפול בגיל השלישי וקידומה בהיבט האזורי .
  • ייזום ופיתוח שירותים חדשים לתושבים הוותיקים.
  • פיתוח והפעלה של תוכניות בקהילה לוותיקי משגב ובני משפחתם: תוכנית "קהילה בקשר", תוכנית "קהילה לדורות" , קבוצות להפגת בדידות ושייכות ועוד.  
  • אחריות כוללת להפעלת תוכניות פנאי לוותיקי משגב, בתחומי חברה, התרבות , קידום בריאות והעשרה: הפעלת "הקתדרה במשגב" הכוללת מגוון רחב של קורסים, חוגים טיולים, נופשים, הרצאות וסדנאות, מועדונים חברתיים וחוגים לוותיקים בישובים ועוד.
  • קיום תוכניות להכנה לפרישה, ובתחום הדיגיטציה ושימושי מחשב וטלפון וסיוע במיצוי זכויות.
  • הפעלת "מועדון מופת חברתי אזורי, בשעות הבוקר הכולל הסעות וארוחת בוקר וצהרים.
  • הפעלת מועדוני מופת ותוכניות לוותיקים בכפרים הבדואים.
  • פיתוח קידום והפעלת תוכניות התנדבות שיאפשרו לאוכלוסייה המבוגרת להמשיך לתרום ולהיתרם.
  • הקמה, ליווי ויעוץ לוועדות ומועדוני וותיקים בישובים, והפעלת פורומים אזוריים של למידת עמיתים לחברי הועדות ורכזי המועדונים.
  • סיוע למועצה  בתכנון וקידום הקמת כפר גמלאים לוותיקי משגב.